قوانین و مقررات

term&condition

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت فروشگاه ایران نانوک می‌باشد.

1- مالکیت معنوی
کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت فروشگاه ایران نانوک می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (فروشگاه ایران نانوک) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

2- شرایط استفاده از خدمات سایت
به محض پذیرش عضویت شما در فروشگاه ایران نانوک عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.

3- محدوده اختیارات نمایندگی
شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز به عنوان نمایندگی فروش محصولات شرکت Plasticase Inc. کانادا و صاحب امتیاز سایت فروشگاهی ” ایران نانوک” به عنوان نمایندگی فروش دارای اختیاراتی وابسته به اراده شرکت مادر در کانادا می باشد لذا آنچه شرکت اصلی تولید کننده ادعا یا تضمین نموده باشد این شرکت و فروشگاه در محدوده اختیاراتشان و وابسته به اراده اجرا توسط شرکت اصلی اجرا خواهند نمود و برخی از خدمات با توجه به شرایط کشور و برخی محدودیت ها و تحریم ها از اراده ی این شرکت خارج می باشد.

Main Menu